Licht en Energie Gesprek


Een licht en energie gesprek is een gesprek waarbij wij contact maken met elkaars energie. We doen dit in een gesprekvorm waarbij we in dezelfde ruimte tegenover elkaar zitten. Tijdens dit gesprek kan je alle vragen stellen die je wilt stellen. We gaan samen naar jouw eigen antwoorden vanuit jouw energetische zijn luisteren. We geven jou de antwoorden door zoals we deze ontvangen. Hierin zijn veel herkenbare punten voor jou terug te vinden zodat jij zelf kan plaatsen waar het antwoord het meeste betrekking op heeft. In dit gesprek is het met name de bedoeling dat jij jouw energetische zijn bewust ontmoet en een verbinding maakt waarop je blijvend kan terugvallen We geven je hierbij ook richtlijnen mee om die verbinding zo zuiver mogelijk te houden en waar je alert op moet blijven in deze verbinding.

 

Tijdens een licht en energie gesprek vindt er ook heling plaats vanuit onze energie naar die van jou. Deze heling heeft effect op het welslagen van jouw verbinding. De ruis die je ervaart met je eigen energetische verbinding lossen wij op zodat je in staat bent om signalen vanuit eigen energie (onderbewuste) open en bewust te ontvangen. De heling vindt gelijktijdig plaats tijdens het gesprek en wordt door ons ook benoemd op dat moment. Hierbij is het van belang dat je open staat voor alle mogelijke onderwerpen die jouw eigen energie naar voren brengt, zonder dat je je hier specifiek op had voorbereid. Jouw eigen energie heeft jou vaak meer te vertellen over meerdere onderwerpen waar het tot dat toe niet of nauwelijks in is geslaagd op een hoog bewustzijnsniveau. 

 

Tijdens het gesprek vindt er geen fysieke aanraking plaats en vertalen wij de heling in kleuren en de betekenis van die kleuren. De kleuren die je in het gesprek verteld krijgt geven jou voor die periode een steun. Zoek deze kleuren de komende tijd op. De mate hierin voel je na het gesprek zelf aan. Hierbij vertellen wij jou ook dat kleuren veranderen naarmate je in een volgende fase van je bewustzijnsproces komt. Deze kleuren passen zich altijd aan, aan de unieke energetische combinatie die jij bent en zijn niet in een chronologische volgorde of reguliere tinten te vertalen. Hierin speel jij zelf een belangrijke rol om deze kleuren op te zoeken en je in het verloop van je leven te laten ondersteunen.

 

Een licht en energiegesprek kent geen open einde en geeft voor iedereen een duidelijke richting en/ of keuzemogelijkheden om de eigen verbinding te intensiveren en eenvoudiger op te blijven zoeken. Onze intentie is jou met één gesprek zoveel mogelijkheden jouw zelf actualisatie aan te zetten dat je in staat bent vanuit jouw eigen en open energetische verbinding je pad te vervolgen.


Voor een licht en energie gesprek vragen we jou om de volgende zaken:

 

- een foto waar jij duidelijk op te zien bent

- eventuele vragen vooraf aan het gesprek (hoeft niet)

- een aantal data met tijdstippen waarop het gesprek zou kunnen plaatsvinden

 

 

Een licht en energie gesprek duurt gemiddeld één uur tot anderhalf uur en vindt plaats op ons bezoekadres in Nuenen.

 

Na jouw aanvraag via het contactformulier maken wij een afspraak voor een dag en tijdstip.